- när de´gäller förpackningsmaskiner -Ett Agenturföretag specialiserat på:
Förpackning,Rangering/Hantering och Palletering av ett brett spectrum av produkter.företaget   kontakt    huvudmän____________________________________________

______________________________________
Företaget grundades 1973 av Lennart Bergh, dessförinnan var han bl a filialchef för Hayssen mfg & co. som marknadsförde och servade maskinutrustningar för mjukpappers och livsmedelsindustrin i Sverige och Norge.

Nämda år övertog Bergh Hayssen representationen och företaget har nu represenationen för följande huvudmän. Automated Packaging, Ocme, Hayssen, Universal Pack samt Geir Mateer Burt.


Här kan ni nå oss för mer information.
tel:08/7326626
fax:08/7326616
L. BERGH MASKIN AB
Box 244
Vargmötesvägen 2D (Besöksadress)
186 24 Vallentuna
Stockholm


Ocme
Geir Mateer Burt
Hayssen
Automated Packaging System
Universal Pack